ירושה.נט

הפורטל המקיף ברשת לדיני ירושה

דף ראשי

האתר הוקם במטרה לספק לציבור הרחב מידע משפטי שוטף ומעודכן בנושא חוק הירושה על היבטיו השונים. האתר מקיף למעשה את כל הנושאים הרלבנטיים הנוגעים לירושה לרבות זהות היורשים, ירושה על פי דין, ירושה על פי צוואה, סוגי הצוואות, הליכים לאחר מות המצווה, ניהול העיזבון, חלוקת העיזבון ועוד ושאים רלבנטיים חשובים.

מתכנני האתר שמו דגש על ההיבטים הפרקטיים-מעשיים לצד ההיבטים התיאורטיים של חוק הירושה והתקנות שהותקנו מכוחו.

תוכנו של האתר נכתב בשפה פשוטה וברורה במטרה כי האתר יהווה מורה נבוכים ויוכל לסייע לכל אדם, גם אם אינו משפטן להבין את הוראות החוק ולפעול על פי הפרוצדרות וההליכים שנקבעו בחוק ובתקנות.

יודגש כי המידע באתר משקף אך ורק את הוראות הדין הישראלי בכל הנוגע לירושה.

החוק הרלבנטי אשר מסדיר את דיני הירושה במדינת ישראל הינו חוק הירושה, התשכ"ה-1965, ותקנות הירושה, התשנ"ח-1998.

האתר מנוהל ע"י עורכי דין העוסקים ומתמחים בדיני הירושה, וכן ע"י רואה חשבון העוסק בתחום המיסוי בכלל ובשאלות מיסוי המתעוררות בעת חלוקת העיזבון.

יחודו של האתר הינו בהתמקדות הבלעדית והיחידה בנושא דיני הירושה במדינת ישראל.

הנכם מוזמנים לפנות באמצעות הטופס המקוון לקבוע פגישת יעוץ או לקבל הצעת מחיר לטיפול בנושאים הנוגעים לירושה/צוואה.

הנכם מוזמנים לפנות למערכת האתר בכל הצעה לשיפור.