ירושה.נט

הפורטל המקיף ברשת לדיני ירושה

תנאי שימוש

.

•המידע המופיע באתר, לרבות התשובות הניתנות לגולשים בכל דרך שהיא אינם מהווים
יעוץ משפטי או תחליף לו ואינם מהווים המלצה לנקיטת צעדים כלשהם או הימנעות
מהם.

•המידע הינו מידע כללי ואינו בא להחליף את הוראות החוק והתקנות הרלבנטיים.
במקרה של אי התאמה בין האמור באתר לבין הוראות החוק/תקנות,האמור
בחוק/תקנות הוא הקובע.

•ייתכן ונפלו השמטות ו/או שגיאות ו/או שיבושים במידע המצוי באתר, לפיכך כל
המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד ופוטר את הנהלת הפורטל ו/או מפעיליו מאחריות
כלשהי.

•מפעילי הפורטל לא יהיו אחראיים לכל נזק שעלול להיגרם לך ו/או לצד שלישי כתוצאה מהמידע
ו/או ההסתמכות על המידע המופיע באתר ו/או פעולה על פיו.

•האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים המופעלים ע"י גורמים אחרים.  אין למפעילי הפורטל
שליטה על אתרים אלה, ולפיכך איננו אחראים לאמור ולמופיע בהם.

•המידע המופיע באתר משקף את המצב המשפטי על פי הדינים החלים במדינת ישראל
נכון למועד בו נכתב.  ייתכן ומאז חלו שינויים בדין ו/או בפסיקה  ועליך לוודא זאת
טרם הסתמכות על המידע.

•חל איסור להעתיק, להפיץ, לשכפל, לפרסם, למכור איזה מן המידע המופיע באתר ללא
קבלת רשות מראש ובכתב.

•פניה בלשון זכר או נקבה, יש לראותה כפניה ל-2 המינים גם יחד.

•אנו מאחלים לכם גלישה נעימה ומועילה באתר