ירושה.נט

הפורטל המקיף ברשת לדיני ירושה

היורשים

כשרות לרשת
יש להבחין בין מי שכשר לרשת מכח דין למי שכשר לרשת מכח צוואה. כשירות לרשת מכח דין הינה של קרוב משפחה הקשור בקשר דם עם המוריש. כשירות לרשת מכח צוואה אינה מחייבת כי היורש יהיה קרוב משפחה של המוריש.

הכשרים לרשת
• מי שנולד תוך 300 ימים לאחר מות המוריש
• קטין ו/או פסול דין
• ממזר ו/או ילד שנולד מחוץ לנישואין
• ילד אשר אומץ כדין יורש כפי שיורש ילד ביולוגי
• אדם המורשע בגרימת מותו של המוריש ברשלנות
• המעלים צוואות קודמות של המוריש
• יורש המשמיד בטעות צוואתו של המוריש

פסולים לרשת
• ילד חורג אשר לא אומץ כדין .
• אדם אשר הורשע שגרם במתכוון למות המוריש ו/או הורשע בהריגה.
• אדם אשר הורשע בהעלמת ו/או בהשמדת צוואתו האחרונה של המוריש.
• אדם אשר הורשע בזיוף צוואת המוריש
• יורש אשר מבקש זכויות בעיזבון מכח צוואה מזוייפת והורשע על כך בדין.