ירושה.נט

הפורטל המקיף ברשת לדיני ירושה

הרשם לענייני ירושה

ממונה ארצי והרשמים לענייני ירושה
"65א(א) האפוטרופוס הכללי , כמשמעותו בסעיף 2 לחוק האפוטרופוס הכללי התשל"ח - 1978 , יהיה ממונה ארצי לענייני ירושה (להלן-הממונה הארצי), והמשנה לאפוטרופוס הכללי יהיה משנה לממונה הארצי
(ב) כל אחד מסגני האפוטרופוס הכללי , הכשיר להיות שופט של בית משפט שלום, יהיה רשם לענייני ירושה
(ג) שר המשפטים רשאי למנות, נוסף על הרשמים לפי סעיף קטן (ב) , עובד מדינה שהאפוטרופוס הכללי ממונה עליו, הכשיר להיות שופט של בית משפט שלום, לרשם לענייני ירושה
(ד) שר המשפטים יקבע , בהודעה ברשומות, את אזורי פעולתם של הרשמים לענייני ירושה
(ד) שמות סגני האפוטרופוס הכללי שהם רשמים לענייני ירושה לפי הוראות סעיף קטן (ב) ושמות הרשמים לענייני ירושה שמונו לפי סעיף קטן (ג) יפורסמו ברשומות
".

הרשמים לענייני ירושה ולשכותיהם הנם יחידות באגף האפוטרופוס הכללי המנוהלות בכל אחד ממחוזות האגף.

לשכות הרשם לענייני ירושה, החלו בפעילותן עם תיקון חוק הירושה תשכ"ה-1965 והקמת מוסד זה בתאריך 1/9/1998. מאז, מוגשות אליהן כל הבקשות לצווי ירושה וקיום צוואה, פרט לאלה המוגשות לבתי הדין הדתיים.

עובדי לשכות הרשם  לענייני ירושה בודקים, בין היתר, אם קיים תיק קודם בעניינו של המנוח, אם הפקיד צוואה, ודואגים לפרסם בציבור הודעה על הגשת הבקשה. כל ההתנגדויות לבקשות לצווי ירושה או קיום צוואה, מוגשות אף הן ללשכות הרשמים לענייני ירושה ומועברות לבית המשפט לענייני משפחה.

אדם יכול להפקיד צוואתו בלשכת הרשם לענייני ירושה. ההפקדה תעשה על ידי המצווה, באופן אישי. הוא זכאי לקבלה בחזרה. העובדה שהמצווה עשה צוואה ותוכנה חסויים כל עוד המצווה בחיים. הפקדת צוואה בלשכת הרשם לענייני ירושה מבטיחה שלא ינתן, לאחר מות המצווה, צו ירושה או צו קיום צוואה אחריו, בהתעלם ממנה.

לשכות הרשמים לענייני ירושה מצויות בתל אביב, חיפה, נצרת עילית, ירושלים ובאר שבע. ניתן לשלוח את הבקשות בדואר בשלושה העתקים ובצירוף אגרה.

כל הפעולות הנעשות על ידי לשכות הרשמים לענייני ירושה חייבות בתשלום אגרה בשיעור הקבוע בתקנות.

פרטים אודות הרשמים לענייני ירושה

הרשמים
טלפון
כתובת
ימי קבלת קהל
שעות קבלה
מחוז ת"א והמרכז
03-6899700
השלושה 2, ת"א
א'-ה'
8:30-12:30
מחוז חיפה והצפון
04-8633777
שד' פל-ים 15א',חיפה

א',ב',ד',ה'

ג'

8:30-12:30

14:00-16:30

נצרת
04-6029101/2
המלאכה 3, נצרת עילית
א',ב',ד',ה'
8:30-12:30
מחוז ירושלים
02-6215757
כנפי נשרים 15, ים
א'-ה'
8:30-12:30
מחוז באר שבע ודרום
08-6264558
רח' התקווה 4,ב"ש
א',ב',ד',ה'
8:30-12:30