ירושה.נט

הפורטל המקיף ברשת לדיני ירושה

יורש במקום יורש

יורש במקום יורש
"41 (א)המצווה רשאי לצוות לשניים על מנת שיזכה השני אם לא זכה הראשון; השני יזכה אם מת הראשון לפני המצווה או שנמצא פסול לרשת או שהסתלק מן המגיע לו שלא לטובת בן-זוגו, ילדו או אחיו של המוריש..
(ב) זכה השני , דינו כדין מי שהמצווה ציווה לו לכתחילה.
(ג) על דרך זו רשאי המצווה לצוות גם ליותר משניים "

אדם בצוואתו יכול לקבוע הוראה שעניינה "יורש במקום יורש" דהיינו שפלוני יירש אותו, ובמידה ופלוני לדוגמא לא יהיה בחיים יירש אותו אלמוני. הדוגמא הקלאסית הינה בן זוג הקובע בצוואתו כי לאחר מותו הוא מצווה את רכושו לבן הזוג שנותר בחיים, ובמידה ובן הזוג לא יהיה בחיים במועד פטירתו יירשו אותו ילדיו.

במקרה בו מת היורש הראשון - זכאי לרשת היורש השני וכן הלאה.

במקרה והיורש הראשון אינו יכול לרשת מאחר ונמצא פסול לרשת או שהיורש הראשון הסתלק מחלקו בעיזבון שלא לטובת בן משפחה (בן זוג, ילד, אח של המוריש), יירש את המצווה היורש השני אשר אוזכר בצוואתו.

במידה והיורש הראשון מסתלק מחלקו בעיזבון לטובת בן משפחה של המוריש (בן זוג, ילד, אח) אזי זכותם גוברת על היורש השני והם זכאים לחלקו של היורש הראשון בעיזבון מכח ההסתלקות לטובתם.