ירושה.נט

הפורטל המקיף ברשת לדיני ירושה

סוגי צוואות

צוואה בעדים
הצוואה תיערך בכתב, יצויין בה תאריך, והיא תיחתם ע"י המצווה בנוכחות 2 עדים אשר יחתמו אף הם על הצוואה באותו המעמד.

צוואה בכתב יד
תיכתב כולה בכתב ידו של המצווה, ותישא תאריך וחתימה.

צוואה בפני רשות
תיעשה ע"י המצווה באמירתו בעל פה או בהגשת דברי הצוואה בכתב ע"י המצווה בפני שופט ו/או רשם של בימ"ש ו/או רשם לענייני ירושה ו/או בפני חבר של בית דין דתי ו/או נוטריון. את דברי הצוואה כפי שנרשמו יש להקריא בפני המצווה והמצווה יצהיר שזו היא צוואתו, והשופט או אחד המנויים לעיל יאשר על פני הצוואה שהיא נקראה וכי המצווה הצהיר שזו היא צוואתו.

צוואה בעל פה
שכיב מרע (אדם גוסס) או מי שרואה עצמו בנסיבות המצדיקות זאת (מבחן סובייקטיבי ואובייקטיבי) מול פני המוות, רשאי לצוות בעל פה לפני 2 עדים השומעים את לשונו. דברי המצווה וציון היום בו נאמרו והנסיבות לעשיית הצוואה יירשמו בזכרון דברים שייחתם ע"י 2 העדים ויופקד על ידיהם אצל הרשם לענייני ירושה. על העדים לבצע את כל האמור לעיל ככל האפשר בסמוך לאחר המועד שניתן לעשותם. במידה ועברו 30 הימים מאז עשיית הצוואה וחלפו הנסיבות אשר התירו את עשיית הצוואה והמצווה עודנו בחיים - הצוואה בטלה.