ירושה.נט

הפורטל המקיף ברשת לדיני ירושה

סדרי דין

כאשר מוגשת התנגדות לבקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה הדיון בענין עובר לבית המשפט לענייני משפחה.

מגיש הבקשה נרשם כתובע ומגיש ההתנגדות לבקשה נרשם כנתבע.

המתנגד לקיום הצוואה מהסיבה כי נערכה לדוגמא תחת השפעה בלתי הוגנת - עליו נטל ההוכחה כי הצוואה אכן נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת. לעיתים נטל ההוכחה עובר לכתפי מבקש צו קיום הצוואה, לדוגמא במקרה ובו קיים פגם בצוואה או כי על פי הנסיבות היתה קיימת תלות בין המצווה לבין הנהנים על פי הצוואה.

לאחר העברת הדיון לבימ"ש, נקבע לרוב דיון מוקדם לצורך גילוי כל המסמכים הרלבנטיים וקביעת אופן שמיעת התיק, לרבות הגשת תצהירים, חוו"ד רפואיות וכיו"ב.

לאחר דיוני ההוכחות וחקירת המצהירים והמומחים מסכמים בעלי הדין את טענותיהם ובימ"ש נותן את פסק הדין.